about as broad as it’s long

Význam: prašť jako uhoď