apple of one’s eye

Význam: něčí oblíbenec
 
Ukázkové věty: 
  • You truly are the apple of my eye, Peter.