at the eleventh hour

Význam: za pět minut dvanáct
 
Ukázkové věty: 
  • Tom’s mistake was rectified at the eleventh hour.