can’t make heads or tails of something

Význam: nerozumět něčemu