it’s brick out there

Význam: venku je kosa, velká zima